İhtiyacı Karşılanmayan Kurumlara Yönetici Görevlendirmesi (Güncellenmiş)